BLOG

Česta pitanja i odgovori

SOS Centar čini tim stručnjaka - psihijatri, psiholozi i psihoterapeuti koji se bave isključivo problematikom patološkog kockanja.

Kockanje samo po sebi nije društveni poremećaj, nego to postaje onda kad prestane da bude igra i nametne se kao stalni obrazac ponašanja ljudi,zbog čega izaziva brojne i često ozbiljne probleme.

Kockanje se definiše kao dobrovoljno učešće u medjusobnom prenošenju, gubljenju i dobijanju materijalnih vrednosti (pre svega novca) putem različitih vidova kockarskih igara. Kockanje je bolest zavisnosti koja dovodi do poremećaja funkcionisanja psihičkog, fizičkog i socijalnog aspekta zivljenja.

Zavisnost se definiše kao preterana, patološka zavisnost od neke supstance ili neke nematerijalne stvari, uz neodoljivu i teško savladivu želju da se nastavi sa uzimanjem. Zavisnosti koje ne uključuju supstancu često se nazivaju „toksikomanije bez droga“, a sa drugim zavisnostima ih povezuje isti tip ličnosti odnosno njihova patološka struktura.

Ove osobe su nesposobne da odlože zadovoljstvo i impulsivno moraju da dodju do željenog cilja. Za razvoj patološkog kockanja kao zavisnosti pogoduje i samo društvo kao i era modernog doba u kojoj svi odrastaju.

Današnjica nam omogućuje da učestvujemo u bogatom prividnom svetu bogatstva, a samim tim osoba zamenjuje i gubi adekvatnu sliku o istinskim covekovim potrebama. Neke od karakteristika kockarskog ponašanja su: sebičnost, egocentričnost, obmanjivanje, laz, kradja, agresivnost, impulsivnost, nepoštovanje autoriteta, izbegavanje obaveza, tvrdoglavost, neadekvatno izražavanje emocija, izolacija (povlačenje) i mnoge druge.

1. Da li kockarima zaista ima pomoći?
Uz jaku volju klijenta, saradnju, poverenje, prihvatanje saveta terapeuta, učenja novih oblika ponašanja, prepoznavanje otvorenih i zatvorenih kriza, apsolutno je moguće. Sve to u procesu odvikavanja klijent uči, savladava i prihvata kao sastavni deo života.

2. Da li je kladionica kocka?
Kladionica je najzastupljeniji vid kockanja. Problem sa njom je to što je spora, te je potrebno mnogo više vremena da se razvije zavisnost, za razliku od aparata i ruleta. Mada, pojavom online kockanja lakša dostupnost i mogućnost igranja iz minuta u minut, stepen adiktivnosti se maltene izjednačava sa ruletom.

3. Koji su okidaci za kocku?
- Višak slobodnog vremena
- Dugovanja
- Aktivno učestvovanje u razgovoru o kocki
- Posećivanje kladionica i aplikacija vezanih za kocku
- Veća količina novca u dzepu
- Frustracija, nervoza...

4. Kako funkcioniše proces lečenja?
Proces lečenja je individualan i zavisi od osobe do osobe. U početku su seanse ucestalije, ali kako osoba napreduje tako se i frekvenca dolazaka smanjuje. Napredak se testira poligrafskim testiranjem.

5. Da li moguce vratiti se sa patološkog na rekreativni nivo?
Apsolutno NE. Jednom kada se predje granica izmedju rekreativnog i patološkog kockanja, ireverzibilna je.

6. Kako ubediti osobu na lečenje koja to odbija?
Generalno, kockari nisu spremni na lečenje dok ne udju u dugove. Savet terapeuta bi bio da se ne vraćaju dugovi, dok osoba ne pristane na lečenje i ne pokaže napredak u rešavanju problema.

7. Da li su lekovi nephodni u procesu lečenja?
Ne nužno, odredjuju se na osnovu screening test-ova stepena patologije i ako osoba ulazi u kategoriju teskog stepena patalogije, apsolutno su neophodni.

8. Aparati su mi napravili problem, ali kladaionicu drzim pod kontrolom. Da li moram da prestanem sa kladionicom?
DA. Pitanje je trenutka kada će doći do supstitucije usled prestanka igranja aparata, kladionica će bivati sve intezivnija i intezivnija da bi se zadovoljila potreba za adrenalinom.

9. Zasto su alkohol i narkotici zabranjeni u procesu odvikavanja?
Alkohol i psihoaktivne supstance spuštaju kočnice koje pokušavamo da izgradimo, tako da kockar pod uticajem istih mnogo lakše napravi izgovor da ode da kocka. Tu je i problem supstitucije, tendencija da se jedan oblik zavisnosti po inerciji zamenjuje drugom zavisnošću, što apsolutno moramo sprečiti.

10. Da li je stvarno osobi potrebna stručna pomoć da bi prestala da kocka?
Patološko kockanje je bolest, kao što je bolest dijabetes, hipertenzija ili tahikardija. Kada obolimo od ovih bolesti, obraćamo se specijalistima iz ovog domena. Tako isto i sa kockom, bez adekvatne stručne pomoći šanse za izlečenjem su male.